blinkdraft 25

blinkdraft| omogućava brzo i jednostavno kreiranje pravnih dokumenata

 

ŠTA JE blinkdraft|

blinkdraft

Štedi vreme i novac

blinkdraft| korisnicima omogućava pristup sofisticiranim templejtima iz oblasti radnog prava i korporativnog upravljanja. Templejti su usklađeni sa pravnim propisima i visokim drafting standardima. Kroz proces automatizacije izrade dokumenata, blinkdraft| korisnici smanjuju troškove i vreme potrebno za izradu standardizovane dokumentacije.

 

blinkdraft 1

Baza kvalitetnih templejta

Kancelarija BDK Advokati je izgradila veliku bazu templejta koji reflektuju naše dugogodišnje iskustvo i ekspertizu u izradi pravne dokumentacije. Odlučili smo da to iskustvo i ekspertizu investiramo u kreiranje blinkdraft| alatke koja klijentima omogućava da pristupe templejtima iz naše baze (na srpskom jeziku ili u bilingvalnoj SRB-ENG varijanti) i da ih kroz jednostavan i interaktivan proces pretvore u gotova dokumenta sačinjena po njihovoj meri. Baza se redovno ažurira dodavanjem novih templejta i prilagođavanjem postojećih templejta novim propisima i najboljoj praksi.

blinkdraft 2

Sigurno okruženje

blinkdraft| koristi Draftomat tehnologiju. Tehnologija omogućava korisnicima da izaberu gde će da čuvaju svoje dokumente. Korisnici dokumente mogu da čuvaju na Microsoft Azure cloud — sertifikovanom ISO 27001 standardom. Pristup cloud servisu je omogućen isključivo administratorima, dok se data centri nalaze u striktno obezbeđenom fizičkom prostoru. blinkdraft| korisnici takodje imaju opciju da dokumente čuvaju samo lokalno, na svojim serverima i uređajima.

blinkdraft 3

blinkdraft| je lak za korišćenje

Korisnik dokument kreira kroz interaktivan i intuitivan proces u web browseru ili kroz Draftomat Word aplikaciju. Nakon što se korisnik uloguje i izabere željeni templejt iz blinkdraft| baze, lansira se intervju. Korisnik odgovara na pitanja, a odgovori se automatski unose u templejt. Korisnik može uživo da prati ceo proces. Nakon što korisnik završi sa odgovaranjem na pitanja, dokument se nalazi na korisnikovom uređaju. 

 

blinkdraft 4

Neograničen pristup

Korisnici mogu pristupiti templejtima u bilo kom trenutku sa bilo kog uređaja. Alatka je laka za korišćenje sa tehničkog aspekta.

blinkdraft 5

Tehnička podrška

blinkdraft| tim za tehničku podršku je korisnicima na raspolaganju preko e-mail adrese adrese blink-support@bdkadvokati.com

blinkdraft| DEMO

Modeli pretplate

blinkdraft 6

blinkdraft| PUNA GODIŠNJA PRETPLATA

blinkdraft 10

Neograničen pristup svim templejtima iz blinkdraft| Employment i/ili blinkdraft| Corporate baze, tokom perioda od godinu dana

 

blinkdraft 10

Redovno ažuriranje baze dodavanjem novih templejta i prilagođavanjem postojećih templejta novim propisima i najboljoj praksi

blinkdraft 10

Pristup biltenima iz oblasti radnog prava i korporativnog upravljanja koji analiziraju pravna pitanja, nove propise, sudsku praksu i mišljenja relevantnih institucija 

blinkdraft 10

Puna Tehnička podrška

KREIRAĆEMO FINANSIJSKU PONUDU NA OSNOVU VELIČINE VAŠEG TIMA

blinkdraft 16

Izaberite paket dokumenata

Umesto godišnje pretplate na celu bazu templejta, možete se odlučiti za godišnju pretplatu na jedan ili više paketa templejta.

 

blinkdraft 10

Neograničen pristup svim templejtima iz oblasti radnih odnosa, koji se nalaze u izabranom paketu, tokom perioda od godinu dana

blinkdraft 10

Redovno ažuriranje paketa dodavanjem novih templejta i prilagođavanjem postojećih templejta novim propisima i najboljoj praksi

blinkdraft 10

Pristup biltenima iz oblasti radnog prava koji analiziraju pravna pitanja, nove propise, sudsku praksu i mišljenja relevantnih institucija 

blinkdraft 10

Puna Tehnička podrška

KLIKNITE NA INFORMACIJE O PAKETU KAKO BISTE VIDELI NJEGOV SADRŽAJ I ZATRAŽILI PONUDU

Amendments to employment terms

Izmene uslova rada

Anti-mobbing / Whistleblowing / Data protection compliance

Zabrana mobinga / Uzbunjivanje / Zaštita podataka o ličnosti

Breaks and leaves

Odmori i odsustva

Employment and other hiring agreements

Ugovor o radu i drugi ugovori o angažovanju personala

Termination

Prestanak radnog odnosa

blinkdraft 11

Izaberite templejt

Kupite pojedinačan templejt iz blinkdraft| baze kada vam je potreban. 

blinkdraft 10
blinkdraft 12

Pristupite templejtu sa bilo kog uređaja
tokom perioda od mesec dana.

blinkdraft 10
blinkdraft 14

Tehnička podrška.

blinkdraft| DODATNE usluge

Prilagodite blinkdraft| templejte svojim potrebama

blinkdraft 15

blinkdraft| templejti su kreirani na osnovu naših standarda.
Možemo prilagoditi naše templejte vašim potrebama, jer smo svesni da vaša kompanija možda primenjuje drugačije standarde za izradu dokumenata.

Kontaktirajte nas.

Automatizujte svoje templejte

blinkdraft 18

Možemo automatizovati vaše templejte
i uneti ih u vaš blinkdraft| prostor.

Kontaktirajte nas.

Naručite dodatne templejte

blinkdraft 17

Kontaktirajte nas ako želite da za vas izradimo i za korišćenje u blinkdraft|-u programiramo neki dokument koji se ne nalazi u našoj bazi, iz bilo koje oblasti prava koju pokrivamo. 

Pravne usluge za blinkdraft| klijente

blinkdraft 19

blinkdraft| vam omogućava da brže kreirate dokumenta, ali ne zamenjuje pravni savet o pitanjima sa kojima se susrećete u poslovanju.
blinkdraft| klijenti imaju pristup našim uslugama pravnog savetovanja u oblasti radnog prava i korporativnog upravljanja po povlašćenim uslovima.

Kontaktirajte nas.

blinkdraft| DODATNE usluge

Prilagodite blinkdraft| templejte svojim potrebama

blinkdraft 15

blinkdraft| templejti su kreirani na osnovu naših standarda.
Možemo prilagoditi naše templejte vašim potrebama, jer smo svesni da vaša kompanija možda primenjuje drugačije standarde za izradu dokumenata.

Kontaktirajte nas.

Automatizujte svoje templejte

blinkdraft 18

Možemo automatizovati vaše templejte
i uneti ih u vaš blinkdraft| prostor.

Kontaktirajte nas.

Naručite dodatne templejte

blinkdraft 17

Kontaktirajte nas ako želite da za vas izradimo i za korišćenje u blinkdraft|-u programiramo neki dokument koji se ne nalazi u našoj bazi, iz bilo koje oblasti prava koju pokrivamo. 

Pravne usluge za blinkdraft| klijente

blinkdraft 19

blinkdraft| vam omogućava da brže kreirate dokumenta, ali ne zamenjuje pravni savet o pitanjima sa kojima se susrećete u poslovanju.
blinkdraft| klijenti imaju pravo na usluge pravnog savetovanja u oblasti radnog prava po povlašćenim uslovima.

Kontaktirajte nas.