Nikolina Bajić za Capital – koja dokumenta i podatke medijski radnici smiju objavljivati – tumačenje izmjena Krivičnog zakonika Republike Srpske

Izmjene Krivičnog zakonika Republike Srpske su bile predmet rasprave i prije stupanja na snagu. Mnoga pitanja su ostala bez odgovora. Jedna od dilema se odnosi na medijske radnike i na pitanje koja dokumente i podatke smiju da objave, imajući u vidu krivično djelo Neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka. Naša Nikolina Bajić je za Capital pružila jedno od mogućih tumačenja.