Postupak protiv Infostana prekinut nakon dobrovoljnog preuzimanja obaveza

Komisija za zaštitu konkurencije (“Komisija“) je prekinula postupak protiv JKP Infostan Tehnologije, javnog preduzeća koje obavlja objedinjenu naplatu komunalnih usluga u Beogradu.

Komisija je utvrdila da je Infostan na računima za septembar 2015. godine domaćinstvima koja ne koriste usluge osiguranja fakturisao, pored troškova komunalnih usluga, i naknadu za osiguranje stana od strane Generali Osiguranje Srbija. Komisija je zbog toga pokrenula ispitni postupak da utvrdi da li je Infostan zloupotrebio dominantni položaj tako što je diskriminisao među osiguravačima time što je samo Generali osiguranju otkrio podatke o potrošačima (konkretno, informacije o korisnicima kojima Infostan ne fakturiše usluge osiguranja domaćinstva u okviru objedinjene naplate).

U junu 2016. godine, Infostan je ponudio da dobrovoljno preuzme obaveze, što je Komisija prihvatila 15. avgusta 2016. godine.

Infostan se obavezao da: (1) obračunava komercijalne usluge samo na osnovu saglasnosti potrošača; (2) isključi komercijalne usluge sa računa na zahtev potrošača; (3) ne daje osiguravačima informacije o potrošačima koji nisu osigurani; (4) objavljuje na svojoj internet stranici svaku novu mogućnost obračunavanja novih usluga, sa detaljnim objašnjenjem potrošačima; (5) u naredne tri godine dostavlja Komisiji na uvid  svaki  ugovor koji bude zaključen sa nekom trećom stranom zainteresovanom za korišćenje komercijalnih usluga Infostana, kao što su slanje ponuda zajedno sa računima Infostana, objedinjena naplata i slično.