Vlada Srbije produžila direktna davanja iz budžeta privrednim subjektima

Vlada Srbije je 31. jula 2020. objavila Zaključak kojim privrednim subjektima odobrava dodatnu direktnu pomoć iz budžeta.

Preduzetnici i mikro, mala i srednja pravna lica (MMSP) koja su u julu 2020. godine primila direktnu pomoć iz budžeta u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 automatski će primiti direktnu pomoć i u avgustu i u septembru 2020., u oba meseca u iznosu jednakom 60% iznosa primljenog u julu 2020. Iznos pomoći za avgust i septembar 2020. ne opredeljuje se, dakle, u odnosu na broj zaposlenih sa punim radnim vremenom, kao što je to bio slučaj u periodu maj-jul 2020., već kao 60% iznosa primljenog u julu.

Pomoć će preduzetnicima i MMSP biti uplaćena na već otvoren COVID-19 namenski račun, bez posebne prijave. Preduzetnici i MMSP koji su primili pomoć u julu 2020. ne mogu da se „ispišu“ iz pomoći za avgust i septembar 2020. ali mogu da odluče da uplaćenu pomoć ostave neiskorišćenu na namenskom računu. Sva sredstva koja na namenskom računu ostanu neiskorišćena do. 31. oktobra 2020. biće vraćena u budžet.

Privredni subjekti koji su iskoristili pomoć uplaćenu u julu 2020. ali odluče da ne iskoriste dodatnu pomoć ni za avgust ni za septembar, podležu zabrani smanjenja broja zaposlenih (za više od 10% u odnosu na stanje na dan 15.mart 2020.) koja traje do kraja oktobra 2020. Onima koji iskoriste dodatnu pomoć za avgust, ali ne i za septembar, zabrana smanjenja broja zaposlenih produžava se do isteka perioda od tri meseca od uplate pomoći za avgust. Onima koji iskoriste i pomoć za septembar, zabrana smanjenja broja zaposlenih traje do isteka perioda od tri meseca od uplate te poslednje rate pomoći.

Velika pravna lica koja su se kvalifikovala za direktna davanja u skladu sa Uredbom i koja to pravo nisu izgubila (koja dakle nisu smanjila broj zaposlenih sa punim radnim vremenom za više od 10% u odnosu na 15. mart 2020. i nisu isplatila dividende akcionarima odnosno udelničarima), stiču pravo na dodatnu pomoć:

  • u avgustu 2020., u iznosu od 50% martovskog minimalca (RSD 15,183.52) za svakog zaposlenog sa punim radnim vremenom koji je tokom juna 2020. bio najmanje 15 radnih dana na prinudnom odmoru;
  • u septembru 2020., u iznosu od 50% martovskog minimalca (RSD 15,183.52) za svakog zaposlenog sa punim radnim vremenom koji je tokom jula 2020. bio najmanje 15 radnih dana na prinudnom odmoru;

u oba slučaja pod uslovom da Poreskoj upravi do 15. avgusta 2020. dostave spisak takvih zaposlenih na propisanom obrascu.

Vladin Zaključak pravo na posebnu pomoć pod određenim uslovima daje i privrednim subjektima koji su osnovani nakon 15. marta 2020. pa to pravo nisu imali po Uredbi, pod uslovom da su osnovani pre 20. jula 2020, kao i privrednim subjektima koji su ispunjavali uslove iz Uredbe za korišćenje pomoći ali to pravo nisu iskoristili.

Kao i prema Uredbi, primljena sredstva mogu se iskoristiti samo za isplatu zarada, najkasnije do. 31. oktobra 2020.

Privredni subjekti mogu u poreskoj prijavi za zarade koje isplaćuju za avgust 2020. označiti da žele da im se obaveza plaćanja poreza i doprinosa na zarade za taj mesec odloži za 5. januar 2021. Ukoliko označe taj datum u poreskoj prijavi, obaveza plaćanja poreza i doprinosa na avgustovske zarade dospeva 5. januara 2021. i mora se tada izmiriti u celosti. Nije predviđeno odlaganje obaveze plaćanja poreza i doprinosa na septembarske zarade.