O BDK blogu o pravu intelektualne svojine

Bojović-Dašić-Kojović od danas nudi posetiocima sajta blog u potpunosti posvećen pravu intelektualne svojine (IP – intellectual property). To je, koliko nam je poznato, prvi takav blog na području Srbije i Crne Gore, pa i celokupnom području nekadašnje Jugoslavije.

Jedan razlog za pokretanje bloga nalazi se u činjenici da je sudska praksa u Srbiji i u Crnoj Gori u predmetima intelektualne svojine oskudna i teško pristupačna, a malo je i pravnih komentara u ovoj oblasti prava. Ovaj blog je doprinos prepoznavanju različitih mogućih tumačenja opštih pojmova iz IP zakona u Srbiji i u Crnoj Gori, i ukazuje na ona tumačenja koja smatramo razumnijim od drugih. Nadamo se da će postovi na blogu stimulativno delovati na razmišljanje o važnim pravnim pitanjima i olakšati čitaočevo razumevanje istih.

Blog se obraća kako domaćim tako i čitaocima u inostranstvu. Jedan od razloga zbog kojih verujemo da će blog biti koristan čitaocima u Srbiji i u Crnoj Gori je taj što će redovno ukazivati na odnos između, s jedne strane, rešenja u međunarodnom i komparativnom pravu, i, s druge strane, domaćeg prava. Taj pristup bi trebalo da pomogne i čitaocima u inostranstvu da razumeju u kojoj meri su zakoni i praksa u Srbiji i u Crnoj Gori u saglasju sa time kako glavni pravni sistemi pristupaju izazovima prava intelektualne svojine, a u kojoj meri se od njih razlikuju. Blog ima svoju stranu na srpskom jeziku i stranu na engleskom, pri čemu je sadržaj identičan.

Ovaj blog nije namenjen isključivo onima koji se na praktičan način bave pravom. Ostali, uključujući nosioce IP prava u različitim oblastima ekonomskog i kulturnog života, će takođe imati priliku da čitaju o temama koje su bliske njihovim profesionalnim interesima. Nadamo se da ćemo inspiraciju za postove biti u prilici da nalazimo u događajima i pojavama koji su opštoj javnosti poznati, čak i ako se javnost retko fokusira na IP aspekte tih događaja i pojava, ili te aspekte ne prepoznaje. Najveće zadovoljstvo bi nam pričinilo ako bi onaj čitalac koji trenutno vidi pravo intelektualne svojine kao apstraktno i nerazumljvo, prepoznao u njemu uzbudljivo i pristupačno polje ljudske kreativnosti – što ono uistinu jeste