Category

Pravo intelektualne svojine
Strauss Adriatic d.o.o., nosilac čuvenog žiga “Doncafe”, pokrenuo je postupak protiv tuženog koji je distribuirao šoljice kafe na koje je stavio pomenuti žig. Privredni sud u Beogradu je utvrdio da...
Read More
Prošle subote (1. februra) internet je bio preplavljen sadržajem kreiranom od strane samih korisnika (user generated content), kojim su ismevani postupci zamenika predsednika srpske Vlade, Aleksandra Vučića. Vučić je posetio...
Read More
Viši sud u Beogradu i Apelacioni sud u istom gradu doneli su tokom 2013. godine nekoliko odluka u kojima je odbijen argument tuženih da je njihovo korišćenje fotografija, bez odobrenja...
Read More
Ovogodišnje izdanje Exit festivala, muzičkog događaja koji se tradicionalno održava u Novom Sadu i značajan je u evropskim okvirima, završeno je 14. jula. Prilika je to da se baci pogled na sudske...
Read More
Opšti sud Evropske Unije je 25. aprila 2013. godine doneo tri presude u postupcima pokrenutim protiv Ureda za harmonizaciju unutrašnjeg tržišta (OHIM). U svakom od predmeta, sud se bavio i...
Read More
Opšti sud Evropske unije je 25. aprila 2013. godine razmotrio odnos između trodimenzionalnog žiga i dizajna. U presudi Su-Shan Chen protiv OHIM-a, sud je uporedio registrovani komunitarni dizajn otelotvoren u sredstvima...
Read More
Beogradski dnevni list Politika je 21. marta 2013. godine objavio dispozitiv presude Privrednog apelacionog suda u retkom predmetu u Srbiji koji se odnosi na povredu žigovnog prava sadržanog u prikazu izgleda nekog...
Read More
Srbija predstavlja redak primer jurisdikcije koja ne koristi postupak po prigovoru na prijavu za registraciju žiga kao sredstvo koje bi osiguralo da samo oni znakovi koji ispunjavaju neophodne uslove uživaju...
Read More
Ministarstvo finansija i ekonomije Republike Srbije i Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza su 7. februara 2013. godine objavili prvu radnu verziju Programa državne podrške IT sektoru u Srbiji (“Program”). Predložene...
Read More
Peto odeljenje Opšteg suda Evropske unije je 20. februara 2013. godine, presudom u predmetu Caventa AG v. OHIM, ostavilo na snazi odluku OHIM-ovog Žalbenog veća kojom se odbija registracija znaka B...
Read More
1 2 3 4

ARCHIVE