Bogdan Ivanišević

English U protekla dva dana, nedavno postavljeni prvi čovek srpskog nadzornog tela za zaštitu podataka o ličnosti najavio je jedan radikalan potez i oštro kritikovao neke od odredbi iz novog...
Read More
Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini (“Agencija”) je 15. septembra 2016. godine iznela svoj stav da je obrada javno dostupnih telefonskih brojeva u svrhu direktnog marketinga dozvoljena...
Read More
Strauss Adriatic d.o.o., nosilac čuvenog žiga “Doncafe”, pokrenuo je postupak protiv tuženog koji je distribuirao šoljice kafe na koje je stavio pomenuti žig. Privredni sud u Beogradu je utvrdio da...
Read More
U decembru 2015. godine novinar je u TV emisiji otkrio zdravstvene podatke jednog pacijenta. Podaci su se odnosili na mentalno zdravlje pacijenta i na njegovo lečenje u bolnici za mentalno...
Read More
Na tragu našeg prethodnog blog posta, nastavljamo da analiziramo sporne odredbe nacrta srpskog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Nacrt“).   1) Rukovaoci koji obrađuju posebne podatke preplavljeni su vođenjem brojnih evidencija i...
Read More
Nakon našeg prvog blog posta, od 10. novembra, sada analiziramo neke od ključnih odredbi u Nacrtu novog srpskog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Nacrt“), koje, po našem mišljenju, pokazuju nedostatke...
Read More
Ministarstvo pravde je 4. novembra 2015. godine objavilo Nacrt novog Zakona o zaštiti podatka o ličnosti (“Nacrt“). U ovom blog postu i nekoliko narednih, ukazaćemo na ključne karakteristike Nacrta. Ministarstvo...
Read More
Prošlogodišnja presuda Suda pravde Evropske unije (SPEU) o “pravu da se bude zaboravljen” (Google v. AEPD) predstavljala je iznenađenje, delom i zbog toga što se radilo o retkom slučaju u...
Read More
Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore (“Agencija“) pridružila se grupi evropskih organa koji su javno zauzeli stav o tome da li se na Facebook primenjuju...
Read More
Srpski Zakon o zaštiti uzbunjivača (“Zakon o uzbunjivačima”), koji se primenjuje od 5. juna, fokusira se na zaštitu uzbunjivača, tako što predviđa brojne mere zaštite koje bi trebalo da ohrabre...
Read More
1 2 3 4