Category

Video nadzor
Sud Bosne i Hercegovine (BiH) je u oktobru 2015. godine potvrdio rešenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH (“Agencija”) u kom je Agencija utvrdila nezakonitu upotrebu video nadzora od strane...
Read More