Category

Novi zakoni
English U protekla dva dana, nedavno postavljeni prvi čovek srpskog nadzornog tela za zaštitu podataka o ličnosti najavio je jedan radikalan potez i oštro kritikovao neke od odredbi iz novog...
Read More
Evropski parlament i Savet EU su 15. decembra 2015. godine usaglasili konačni tekst Generalne uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (“Uredba“). Sada znamo kakav će biti pravni režim koji uređuje...
Read More
Nedostaci Nacrta novog srpskog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti(“Nacrt“), koje smo analizirali u našim blog postovima od 13. i 17.novembra, ne pružaju punu sliku o Nacrtu. Ovaj dokument, naime, sadrži i pozitivne karakteristike,...
Read More
Na tragu našeg prethodnog blog posta, nastavljamo da analiziramo sporne odredbe nacrta srpskog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Nacrt“).   1) Rukovaoci koji obrađuju posebne podatke preplavljeni su vođenjem brojnih evidencija i...
Read More
Nakon našeg prvog blog posta, od 10. novembra, sada analiziramo neke od ključnih odredbi u Nacrtu novog srpskog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Nacrt“), koje, po našem mišljenju, pokazuju nedostatke...
Read More
Ministarstvo pravde je 4. novembra 2015. godine objavilo Nacrt novog Zakona o zaštiti podatka o ličnosti (“Nacrt“). U ovom blog postu i nekoliko narednih, ukazaćemo na ključne karakteristike Nacrta. Ministarstvo...
Read More

ARCHIVE