Category

Evropska unija
Veliko veće Evropskog suda za ljudska prava je 5. septembra 2017. donelo presudu u predmetu Barbulescu v. Rumunija (prijava broj 61496/08). Efekat presude sastojaće se u jačanju obaveze poslodavaca da poštuju privatnost...
Read More
Evropska komisija je 12. jula 2016. godine formalno usvojila novu shemu za trans-atlantski prenos podataka – “Evropska unija – Sjedinjene Američke Države, Štit Privatnosti” (Privacy Shield). Shema sadrži značajna poboljšanja...
Read More
Evropska komisija i SAD su 2. februara 2016. godine postigle dogovor o transatlantskom prenosu ličnih podataka. Za sada je to samo politički dogovor koji će narednih nedelja biti pretočen u...
Read More
Evropski parlament i Savet EU su 15. decembra 2015. godine usaglasili konačni tekst Generalne uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (“Uredba“). Sada znamo kakav će biti pravni režim koji uređuje...
Read More

ARCHIVE