Pablo Pérez Laya

English version Nadzorno telo u Srbiji za zaštitu podataka o ličnosti – Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – nije izdao smernice o obradi podataka...
Read More
Veliko veće Evropskog suda za ljudska prava je 5. septembra 2017. donelo presudu u predmetu Barbulescu v. Rumunija (prijava broj 61496/08). Efekat presude sastojaće se u jačanju obaveze poslodavaca da poštuju privatnost...
Read More

ARCHIVE