Year

2013
14. novembra stupile su na snagu izmene Uredbe o pravilima za kontrolu državne pomoći. Izmene se odnose na pravila o dodeli državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) i državne...
Read More
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije objavljen je u „Službenom glasniku“ od 31. oktobra 2013. godine i stupa na snagu 8. novembra 2013. godine. Usvojene izmene u velikoj...
Read More
Viši sud u Beogradu i Apelacioni sud u istom gradu doneli su tokom 2013. godine nekoliko odluka u kojima je odbijen argument tuženih da je njihovo korišćenje fotografija, bez odobrenja...
Read More
Od 13. do 14. septembra 2013. godine, Firenca je bila domaćin 17. godišnje konferencije o pravu konkurencije u organizaciji Međunarodne advokatske komore (engl. International Bar Association – IBA). Konferenciji je prisustvovalo više...
Read More
U aprilu ove godine pisali smo na ovom blogu o državnoj pomoći Fiatu. Vlada Srbije je ponovo aktivna na ovom planu – ovog puta pomoć je dodeljena kompaniji Simpo, najvećem proizvođaču nameštaja...
Read More
Ovogodišnje izdanje Exit festivala, muzičkog događaja koji se tradicionalno održava u Novom Sadu i značajan je u evropskim okvirima, završeno je 14. jula. Prilika je to da se baci pogled na sudske...
Read More
16. jula 2013. godine, Vlada Republike Srbije usvojila je i dostavila Skupštini svoj Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije. Na ovom blogu smo se ranije osvrnuli na prvu verziju predloženih...
Read More
Krajem aprila 2013. godine na snagu je stupilo više podzakonskih akata kojima se razrađuju odredbe Zakona o zaštiti konkurencije iz 2012. godine. U pitanju su: 1) Pravilnik o sadržaju i načinu...
Read More
Vrhovni kasacioni sud se u presudi od 14. februara 2013. godine bavio pitanjem aktivne legitimacije u upravnom sporu protiv odluke Komisije za zaštitu konkurencije o izuzeću od zabrane restriktivnog sporazuma. Poverljiva verzija...
Read More
Komisija za zaštitu konkurencije objavila je svoj Godišnji izveštaj o radu za 2012. godinu. S obzirom da Komisija svoje odluke i mišljenja objavljuje sporadično, njeni godišnji izveštaji daju koristan uvid u...
Read More
1 2 3

ARCHIVE