Igor Nikolić

Agencija za zaštitu konkurencije Crne Gore je 30. septembra 2014. godine objavila Obaveštenje o zaštiti poverljivih podataka u postupku pred Agencijom. Obaveštenje definiše koji se podaci mogu smatrati poverljivim, kao i postupak...
Read More
6. februara 2014. godine, Konkurencijski savjet Bosne i Hercegovine doneo je rešenjekojim je ustanovio da je bosanski telekomunikacioni operator (BH Telecom) zloupotrebio svoj dominantan položaj na tržištu interkonekcije na fiksnu telefonsku...
Read More
Konkurencijski savjet Bosne i Hercegovine 16. decembra 2013. godine kaznio je Agenciju za finansijske, informatičke i posredničke usluge (AFIP) zbog zloupotrebe dominantnog položaja na relevantnom tržištu pružanja finansijskih, informatičkih i posredničkih usluga...
Read More
14. novembra stupile su na snagu izmene Uredbe o pravilima za kontrolu državne pomoći. Izmene se odnose na pravila o dodeli državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) i državne...
Read More
Krajem aprila 2013. godine na snagu je stupilo više podzakonskih akata kojima se razrađuju odredbe Zakona o zaštiti konkurencije iz 2012. godine. U pitanju su: 1) Pravilnik o sadržaju i načinu...
Read More
Stručnu i poslovnu javnost nedavno je uzburkala vest o potpisivanju Protokola o regulisanju međusobnih odnosa između Republike Srbije i privrednog društva Fiat automobili Srbija. Protokol predviđa da će država pružiti finansijsku podršku Fiatu u...
Read More
BDK-ov Igor Nikolić objavio je u decembarskom broju European Competition Law Review članak pod naslovom “Full Judicial Review of Antitrust Cases after KME: A New Formula of Review?”. Igorov članak (na engleskom...
Read More

ARCHIVE