Year

2014
Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak po službenoj dužnosti radi ispitivanja koncentracije koja nije prijavljena Komisiji, a koje je nastala 2012. godine putem preuzimanja 50% udela u društvu “Politika...
Read More
U ranijem blog postu pisali smo o analizi stanja na tržištu koju je Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije sprovodila povodom predloga obaveza koje je Telekom Srbija spreman da dobrovoljno preuzme radi...
Read More
Agencija za zaštitu konkurencije Crne Gore je 30. septembra 2014. godine objavila Obaveštenje o zaštiti poverljivih podataka u postupku pred Agencijom. Obaveštenje definiše koji se podaci mogu smatrati poverljivim, kao i postupak...
Read More
Komisija za zaštitu konkurencije objavila je na svom sajtu odluku o pokretanju ispitnog postupka u vezi sa planiranim preuzimanjem francuske multinacionalne kompanije Lafarge od strane švajcarskog Holcima. Oba učesnika na tržištu imaju proizvodne kapacitete u...
Read More
Komisija za zaštitu konkurencije objavila je da sprovodi analizu stanja na tržištu povodom predloga obaveza koje je Telekom Srbija spreman da dobrovoljno preuzme radi otklanjanja mogućih povreda konkurencije. Telekom je ovaj predlog...
Read More
Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije 1. jula 2014. godine pokrenula je ispitni postupak u vezi sa planiranim preuzimanjem srpske kompanije Intercell od strane multinacionalne grupe Mondi. Istraga je pokrenuta usled preklapanja na...
Read More
Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije nedavno je objavila svoj godišnji izveštaj o radu za 2013. godinu, u kojem je sadržan pregled njenih aktivnosti u prethodnoj godini. Povrede konkurencije U...
Read More
25. aprila 2014. godine, crnogorska Agencija za zaštitu konkurencije donela je svoje prvo rešenje u oblasti kartela. Odluka se odnosi na sporazum o određivanju cena zaključen između izdavača najznačajnijih dnevnih...
Read More
1. avgusta 2013. godine, Vlada Srbije, nacionalni avio-prevoznik Jat Airways (u to vreme u stopostotnom vlasništvu države) i avio-prevoznik Etihad Airways iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zaključili su više ugovora u vezi sa Jatom. Zaključeno je...
Read More
O slučaju Frikom već smo pisali u dva navrata – o izreci rešenja Komisije za zaštitu konkurencije iz 2012. godine kojim je ovom proizvođaču sladoleda izrečena novčana kazna zbog zloupotrebe dominantnog položaja i o presudi...
Read More
1 2

ARCHIVE