Category

Pravo konkurencije – Razno
Energičniji i sofisticiraniji pristup srpske Komisije za zaštitu konkurencije U 2017. godini, srpska Komisija za zaštitu konkurencije (“Komisija“) napredovala je u sprovođenju prava konkurencije. Komisija je pokrenula sedam postupaka i...
Read More
Zahuktava se aktivnost crnogorskih sudova u oblasti prava konkurencije. Kao što je poznato, Agencija za zaštitu konkurencije Cren Gore (“Agencija“) nema ovlašćenje da izriče kazne, ali može zahtijevati od nadležnog...
Read More
Agencija za zaštitu konkurencije Crne Gore (“Agencija“) objavila je Izvještaj za 2016. godinu u kome je detaljno predstavila rezultate svog rada u prethodnoj godini. Posebno interesantan aspekt ovog izvještaja su izražene...
Read More
Za razliku od prestonice, koja je će pamtiti leto 2016. godine po nejednakim i promenjivim temperaturama, srpsko pravo konkurencije je doživelo pretoplu sezonu. U poslednjih nekoliko meseci, bili smo svedoci...
Read More
Rezultati primjene prava konkurencije u Crnoj Gori su skromni, uprkos naporima koje Agencija za zaštitu konkurenciju ulaže u brojne istrage. Dio problema leži u nefunkcionalnom dualizmu postupanja organa koji primjenjuju...
Read More
Od svog osnivanja 2009. godine, blog Chillin’ Competition stekao je kultni status među studentima i stručnjacima iz oblasti prava konkurencije. Zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji beskompromisnog humora kakav se retko viđa u svetu prava...
Read More
Agencija za zaštitu konkurencije Crne Gore je 30. septembra 2014. godine objavila Obaveštenje o zaštiti poverljivih podataka u postupku pred Agencijom. Obaveštenje definiše koji se podaci mogu smatrati poverljivim, kao i postupak...
Read More
Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije nedavno je objavila svoj godišnji izveštaj o radu za 2013. godinu, u kojem je sadržan pregled njenih aktivnosti u prethodnoj godini. Povrede konkurencije U...
Read More
15. aprila 2014. godine, Komisija za zaštitu konkurencije je organizovala svoj godišnji „Dan konkurencije“, ovog puta posvećen povredama pravila konkurencije u postupku javnih nabavki. Profesor Boris Begović je primetio da...
Read More
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije objavljen je u „Službenom glasniku“ od 31. oktobra 2013. godine i stupa na snagu 8. novembra 2013. godine. Usvojene izmene u velikoj...
Read More
1 2 3

ARCHIVE