Bisera Andrijašević

Agencija za zaštitu konkurencije Crne Gore (“Agencija“) je saopštila da je Viši sud za prekršaje Crne Gore 10. jula 2018. godine Luci Kotor izrekao novčanu kaznu za zloupotrebu dominantnog položaja...
Read More
Novi Zakon o kontroli državne pomoći (“Zakon“) u Crnoj Gori usvojen je 14. februara 2018. godine. Zakon donosi značajne promjene koje se odnose na institucionalni, materijalni i proceduralni režim kontrole...
Read More
Zahuktava se aktivnost crnogorskih sudova u oblasti prava konkurencije. Kao što je poznato, Agencija za zaštitu konkurencije Cren Gore (“Agencija“) nema ovlašćenje da izriče kazne, ali može zahtijevati od nadležnog...
Read More
U medijima se često čuje da NIS, srpska naftna kompanija u većinskom vlasništvu ruskog Gazproma, uživa preferencijalni režim “rudne rente” zahvaljujući rusko-srpskom međuvladinom sporazumu (MVS) zaključenom 2008. godine. Navedeni MVS...
Read More
Agencija za zaštitu konkurencije Crne Gore (“Agencija“) objavila je Izvještaj za 2016. godinu u kome je detaljno predstavila rezultate svog rada u prethodnoj godini. Posebno interesantan aspekt ovog izvještaja su izražene...
Read More
Rezultati primjene prava konkurencije u Crnoj Gori su skromni, uprkos naporima koje Agencija za zaštitu konkurenciju ulaže u brojne istrage. Dio problema leži u nefunkcionalnom dualizmu postupanja organa koji primjenjuju...
Read More
Crnogorska Agencija za zaštitu konkurencije (“Agencija“) je odlukom od 24. marta 2016. godine utvrdila da je lokalno preduzeće koje se bavi vodosnabdijevanjem u Budvi, DOO “Vodovod i kanalizacija”, zloupotrijebilo dominantan...
Read More
EU pravila o državnoj pomoći se nalaze u velikom broju dokumenata, od kojih najveći dio predstavlja ‘meko pravo’ (saopštenja, smjernice i slični dokumenti koje usvaja Evropska komisija). Harmonizacija sa EU...
Read More
Crnogorska Agencija za zaštitu konkurencije (“Agencija“) je 29. decembra 2015. godine po prvi put donijela rješenje kojim uslovno odobravasprovođenje neke koncentracije. Reč je o koncentraciji između privrednih društava Telemach A.D. Podgorica...
Read More
Na konferenciji o državnoj pomoći, održanoj u Ljubljani 3. novembra ove godine, pravnici koji se bave pravom konkurencije i drugi zainteresovani profesionalci iz regiona imali su priliku da čuju predavanja dvojice istaknutih...
Read More