Tijana Kojović

Agencija za zaštitu konkurencije Crne Gore saopštila je 22. marta 2017. godine da je sprovela nenajavljeni neposredni uvid kod jednog prevoznika. Agencija u saopštenju ne navodi o kojoj povredi konkurencije...
Read More
Skupština Srbije nedavno je usvojila amandmane na Krivični zakonik. Jedan od amandmana reformiše odredbe o kriminalizaciji kartela. Novi član 229 Krivičnog zakonika glasi: Ko u subjektu privrednog poslovanja zaključi restriktivni...
Read More
Investicioni projekti za koje se mogu dodeliti sredstva Nova Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja (“Uredba“) predviđa podsticaje u obliku bespovratnih sredstava za greenfield (ulaganja u nove proizvodne kapacitete) i brownfield ulaganja (ulaganja...
Read More
Nova uredba o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije primenjuje se u Srbiji od 2. februara 2016. godine. Naši čitaoci se možda sećaju da smo pisali o ovoj temi kada je nacrt...
Read More
Crnogorsko telo za zaštitu konkurencije je 24. jula 2015. godine donelo odluku u kojoj je utvrdilo da su dve osiguravajuće kompanije, Lovćen osiguranje (članica Triglav grupe) i Sava osiguranje zaključile...
Read More
Komisija za zaštitu konkurencije objavila je na svojoj web stranici da je u drugoj nedelji jula izvela prvi nenajavljeni uviđaj na nekoliko lokacija na teritoriji Beograda. Koordinirani nenajavljeni uviđaji su izvršeni u...
Read More
Srpska Komisija za zaštitu konkurencije je pripremila predlog nove uredbe o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije (“Nacrt Uredbe“) i dala je na javnu debatu. Ovde neću iznositi sve predložene...
Read More
U poslednjem postu, pisala sam o istrazi koju Komisija za zaštitu konkurencije vodi vezano za transakciju iz 2012. Godine, kojom je do tada nepoznata ruska firma East Media Group stekla 50% udela u...
Read More
Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak po službenoj dužnosti radi ispitivanja koncentracije koja nije prijavljena Komisiji, a koje je nastala 2012. godine putem preuzimanja 50% udela u društvu “Politika...
Read More
U ranijem blog postu pisali smo o analizi stanja na tržištu koju je Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije sprovodila povodom predloga obaveza koje je Telekom Srbija spreman da dobrovoljno preuzme radi...
Read More
1 2

ARCHIVE