Category

Žigovi i poslovna imena
Strauss Adriatic d.o.o., nosilac čuvenog žiga “Doncafe”, pokrenuo je postupak protiv tuženog koji je distribuirao šoljice kafe na koje je stavio pomenuti žig. Privredni sud u Beogradu je utvrdio da...
Read More
Opšti sud Evropske Unije je 25. aprila 2013. godine doneo tri presude u postupcima pokrenutim protiv Ureda za harmonizaciju unutrašnjeg tržišta (OHIM). U svakom od predmeta, sud se bavio i...
Read More
Opšti sud Evropske unije je 25. aprila 2013. godine razmotrio odnos između trodimenzionalnog žiga i dizajna. U presudi Su-Shan Chen protiv OHIM-a, sud je uporedio registrovani komunitarni dizajn otelotvoren u sredstvima...
Read More
Beogradski dnevni list Politika je 21. marta 2013. godine objavio dispozitiv presude Privrednog apelacionog suda u retkom predmetu u Srbiji koji se odnosi na povredu žigovnog prava sadržanog u prikazu izgleda nekog...
Read More
Srbija predstavlja redak primer jurisdikcije koja ne koristi postupak po prigovoru na prijavu za registraciju žiga kao sredstvo koje bi osiguralo da samo oni znakovi koji ispunjavaju neophodne uslove uživaju...
Read More
Peto odeljenje Opšteg suda Evropske unije je 20. februara 2013. godine, presudom u predmetu Caventa AG v. OHIM, ostavilo na snazi odluku OHIM-ovog Žalbenog veća kojom se odbija registracija znaka B...
Read More
Zašto su neki oblici čokolade – i ostalih slatkiša – zaštićeni kao žigovi, a drugi oblici nisu? Pitanje se prirodno javlja nakon čitanja odluke od 12. decembra 2012. godine, kojom je...
Read More
Skupština Srbije je 30. januara 2013. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o žigovima (iz 2009. godine). Većina izmena i dopuna odnosi se na proceduralne aspekte ostvarivanja prava u slučaju...
Read More
Vrhovni kasacioni sud Srbije („VKS“) je 9. novembra 2012. godine, doneo rešenje kojim je rešio negativan sukob nadležnosti između Višeg suda u Beogradu i Privrednog suda u Beogradu, u sporu...
Read More
Sud pravde Evropske unije (Opšti sud) je prošle srede presudio da ne postoji verovatnoća stvaranja zabune između figurativnih znakova koji sadrže petla kao dominantan element (Consorzio vino Chianti Classico v....
Read More
1 2

ARCHIVE