BDK Advokati

Na osnovu navoda da zloupotrebljava dominantan položaj na tržištu distribucije i prodaje sladoleda, Komisija za zaštitu konkurencije (“Komisija“) je 30. maja 2017. godine sprovela nenajavljen uviđaj u prostorijama proizvođača sladoleda “Frikom“. Frikom se po drugi...
Read More
13. marta 2017. godine, Komisija za zaštitu konkurencije (“Komisija“) izrekla je kaznu od ukupno RSD 31.751.637 društvima Victoriaoil i Vital, dva od četiri proizvođača ulja aktivna u Srbiji, zbog zaključenja...
Read More
Opšti sud Evropske Unije je 25. aprila 2013. godine doneo tri presude u postupcima pokrenutim protiv Ureda za harmonizaciju unutrašnjeg tržišta (OHIM). U svakom od predmeta, sud se bavio i...
Read More

ARCHIVE