Category

Licenciranje intelektualne svojine
Ministarstvo finansija i ekonomije Republike Srbije i Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza su 7. februara 2013. godine objavili prvu radnu verziju Programa državne podrške IT sektoru u Srbiji (“Program”). Predložene...
Read More
Pre mesec dana, Sud pravde Evropske unije (CJEU) je dodao svoj autoritativni glas dugotrajnoj raspravi o pravnoj prirodi prenosa prava na kopiji softvera. Da li taj prenos predstavlja licencu ili...
Read More

ARCHIVE