Category

Intelektualna svojina i internet
Evropski sud pravde je doneo samo nekoliko odluka koje se odnose na prava oplemenjivača biljnih sorti i u tim slučajevima predmet je najčešće bilo licenciranje, a ne uslovi za sticanje i održavanje prava....
Read More
Pre mesec dana, Sud pravde Evropske unije (CJEU) je dodao svoj autoritativni glas dugotrajnoj raspravi o pravnoj prirodi prenosa prava na kopiji softvera. Da li taj prenos predstavlja licencu ili...
Read More

ARCHIVE