Category

Društvene mreže
Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore („Agencija„) pridružila se grupi evropskih organa koji su javno zauzeli stav o tome da li se na Facebook primenjuju...
Read More