Category

Društvene mreže
Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore (“Agencija“) pridružila se grupi evropskih organa koji su javno zauzeli stav o tome da li se na Facebook primenjuju...
Read More

ARCHIVE