Category

Podaci o ličnosti u medijima
Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore (“Agencija”) je 22. marta 2016. godine na svom sajtu objavila rešenje koje se bavi curenjem podataka iz zbirke podataka koju vodi policija. Agencija...
Read More
Vesti objavljene  u drugoj polovini maja 2015. godine: “Drama legendarnog glumca: Gaga Nikolić se bori za život!”; “Glumac u kritičnom stanju: Dragan Nikolić se bori za život”; “Dragan Nikolić u...
Read More

ARCHIVE