Category

Zaštita uzbunjivača
Srpski Zakon o zaštiti uzbunjivača (“Zakon o uzbunjivačima”), koji se primenjuje od 5. juna, fokusira se na zaštitu uzbunjivača, tako što predviđa brojne mere zaštite koje bi trebalo da ohrabre...
Read More

ARCHIVE