Year

2018
Novi Zakon o kontroli državne pomoći („Zakon„) u Crnoj Gori usvojen je 14. februara 2018. godine. Zakon donosi značajne promjene koje se odnose na institucionalni, materijalni i proceduralni režim kontrole...
Read More
Energičniji i sofisticiraniji pristup srpske Komisije za zaštitu konkurencije U 2017. godini, srpska Komisija za zaštitu konkurencije („Komisija„) napredovala je u sprovođenju prava konkurencije. Komisija je pokrenula sedam postupaka i...
Read More