Blog

Povreda prava konkurencije ne ugrožava samo javni interes kroz narušavanje konkurencije već kroz povećanje cena može naneti štetu korporacijama i potrošačima koje koriste robu ili...
Read More
U mајu оvе gоdinе, vеrоvаtnо nајpоznаtiјi Srbin danas – tеnisеr Nоvаk Đоkоvić – našao se u srеdištu kontroverze koja je prožeta temama vezanim za pravo...
Read More
Evropski sud pravde je doneo samo nekoliko odluka koje se odnose na prava oplemenjivača biljnih sorti i u tim slučajevima predmet je najčešće bilo licenciranje, a ne uslovi...
Read More
“Luda kuća” je poznati restoran kineske kuhinje smešten u centru Beograda. U vlasništvu je društva sa ograničenom odgovornošću, “Luda kuća i prijatelji”. Vlasnik je pod...
Read More
Godišnja konferencija o pravu konkrencije u organizaciji Međunarodne advokatske komore (IBA) okupila je u Firenzi od 14. do 15. septembra 2012. više od 160 učesnika...
Read More
Pomalo u senci odluke August Storck KG v OHIM, koja se odnosi na čokoladnu poslasticu u obliku mišai kojom su se specijalizovani blogovi već bavili (npr. ovde, ovde, i ovde), još...
Read More
(povodom spora između Sunoko-a i Komisije za zaštitu konkurencije) 1 Uvod U januaru ove godine, srpska Komisija za zaštitu konkurencije („Komisija“) donela je rešenje kojim se Sunoko,...
Read More
Tekstom o (za sada) neuspelom pokušaju srpskog Sunoko-a da dobije odobrenje srpske Komisije za zaštitu konkurencije za preuzimanje grčkog Hellenic Sugar-a, BDK danas pokreće svoj...
Read More
Pre mesec dana, Sud pravde Evropske unije (CJEU) je dodao svoj autoritativni glas dugotrajnoj raspravi o pravnoj prirodi prenosa prava na kopiji softvera. Da li...
Read More
1 11 12 13 14