Blog

Rezultati primjene prava konkurencije u Crnoj Gori su skromni, uprkos naporima koje Agencija za zaštitu konkurenciju ulaže u brojne istrage. Dio problema leži u nefunkcionalnom...
Read More
Evropska komisija je 12. jula 2016. godine formalno usvojila novu shemu za trans-atlantski prenos podataka – “Evropska unija – Sjedinjene Američke Države, Štit Privatnosti” (Privacy...
Read More
U junu 2016. godine farmaceutske kompanije u Srbiji, članice Udruženja proizvođača inovativnih lekova INOVIA, objavile su podatke o prenosima vrednosti na zdravstvene radnike i zdravstvene...
Read More
16.maja 2016.godine, Komisija za zaštitu konkurencije (“Komisija“) je pokrenula ispitni postupak u vezi sa planiranim preuzimanjem fabrike šećera TE-TO u Senti (čiji je krajnji vlasnik italijansko društvo...
Read More
Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore (“Agencija”) je 22. marta 2016. godine na svom sajtu objavila rešenje koje se bavi curenjem podataka iz zbirke...
Read More
Crnogorska Agencija za zaštitu konkurencije (“Agencija“) je odlukom od 24. marta 2016. godine utvrdila da je lokalno preduzeće koje se bavi vodosnabdijevanjem u Budvi, DOO...
Read More
EU pravila o državnoj pomoći se nalaze u velikom broju dokumenata, od kojih najveći dio predstavlja ‘meko pravo’ (saopštenja, smjernice i slični dokumenti koje usvaja...
Read More
Investicioni projekti za koje se mogu dodeliti sredstva Nova Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja (“Uredba“) predviđa podsticaje u obliku bespovratnih sredstava za greenfield (ulaganja...
Read More
Komisija za zaštitu konkurencije (“Komisija“) izrekla je 28. januara 2016. godine novčanu kaznu za određivanje cene u daljoj prodaji (engl. – resale price maintenance, “RPM“) dobavljaču elektronskih cigareta...
Read More
1 2 3 4 5 14